BẢO MẬT THÔNG TIN

Dữ liêu thông tin của quý khách sẽ được Felice Home lưu trữ và bảo mật để Felice Home có cơ hội cập nhật thông tin các sản phẩm mới, các chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên nếu quý khách yêu cầu Felice Home sẽ ngưng việc cập nhật các thông tin này.