Venosa Chair 06

Thương hiệu: Felice Home
SKU: 1103023
Danh mục: Ghế Ăn & Làm Việc | Venosa Collection | Big Sale Off Big Combo
Phong cách:
Hiện đại
W x D x H: 46cm x 55cm x 75cm