Contact Us


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các sản phẩm nội thất và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi coi đó là trách nhiệm của chúng tôi để trả lời chính xác một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 AM đến 8:00 PM, (trừ ngày lễ theo luật định).

If you have any questions about our products and services, we see it as our responsibility to answer with accurate medical and scientific information in a timely manner. We will be happy to assist you from Monday to Friday, 9:00 AM to 8:00 PM, (except statutory holidays).

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự hợp tác để thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tìm kiếm các đại lý để chia sẽ sự trải nghiệm, niềm đam mê và lợi ích. Chỉ áp dụng đăng ký cho doanh nghiệp.

We strongly belive in partnership to be successful. That's why we are looking for dealers which share our passion.Note: Only applicable for company registration


  • 58 Song Hanh st., An Phu ward, Dist.2,
    Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Hotline : +84 922 145 858
  • [email protected]