The Fresh

VENOSA

COLLECTION

Give a Scandinavian style to your home

0-02-06-91c7edd30ccc409c6b756b3633e5f79212d3858feee5fe880edd9a72b0ddf9ec_1c6d9b9500f2b4

Erin Collection

0-02-06-fcecff3fad152cd6f55e5b15f5f62527f9edf1eb113d427a85d7a2905cbe7127_1c6d9b9500f70c

Jasper Collection

Ciara Collection

0-02-06-c01c3eba935be4fe04d9680b25d55e727e364d28f043ae1ebc1660bd11db76a4_1c6d9b9500ecb3

Adela Collection

rug collection

Rug Collection

venosalampbanner

Venosa Lamp Collection

raffinelampbanner

Raffine Lamp Collection

venosabanner

Venosa Collection

raffinebanner

Raffine Collection

CÔNG TY TNHH FELICE HOME
Mã số doanh nghiệp: 0314426818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 25/05/2017

Địa chỉ: số 58 đường Song Hành, P. An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:00-20:00

Hotline: +84 922 145 858 | Email: [email protected]

© Copyright 2017 Felice Home. All rights reserved Chính sách Điều khoản
Powered by Nilead